SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 46. Četvrtak, 30. prosinca 2004.
OPĆINA VRBNIK
30

16.

Na temelju članka 9. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 21. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01) Općinsko vijeće Općine Vrbnik, na sjednici održanoj dana 21. prosinca 2004. godine donijelo je

ODLUKU O PRORAČUNU
Općine Vrbnik za 2005. godinu

Članak 1.

Proračun Općine Vrbnik za 2005. godinu sastoji se od:

Ukupnih prihoda: 16.048.600,00 kuna

Izdataka: 16.048.600,00 kuna

Članak 2.

Prihodi i primici Proračuna po grupama računa i računima, te rashodi i izdaci po grupama računa i računima utvrđeni su u Bilanci prihoda i izdataka i to:

PRORAČUN 2005/2

II. POSEBNI DIO

Izdaci Proračuna u svoti od 16.048.600,00 kuna raspoređuju se po nositeljima, korisnicima i potonjim namjenama u Posebnom dijelu Proračuna, kako slijedi:

Članak 3.

Ovaj Proračun stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se od 1. siječnja 2005. godine.

Proračun će se objaviti u »Službenim novinama« - službenom glasniku Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-06/01-04/02

Ur. broj: 2142-07-03-04-1

Vrbnik, 21. prosinca 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRBNIK

Predsjednik
Općinskog vijeća
Franjo Toljanić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr