SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 22. Ponedjeljak, 21. srpnja 2014.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

48.

Temeljem članka 6. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 157/13) i članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 43/09 i 14/13) Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica na sjednici održanoj dana 8. srpnja 2014. godine donijelo je

Odluku o izmjeni i dopuni
SOCIJALNOG PROGRAMA
OPĆINE MALINSKA - DUBAŠNICA

Članak 1.

Članak 38. Socijalnog programa Općine Malinska - Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 21/14) mijenja se i glasi:

»Članak 38.

(1) Temeljem odredbi ovog Programa, utvrđuju se sredstva i za sljedeće oblike pomoći:

-pomoć roditelju učenika osnovne i srednje škole za kupnju školskog pribora i knjiga (visina pomoći ovisi o stvarnoj cijeni najpotrebnijih knjiga i školskog pribora ovisno o razredu),

-pomoć za prehranu (poklon paketi za blagdane),

-jednokratna novčana pomoć za subvencioniranje putnih troškova učeničkih putovanja, za učenike osnovnih i srednjih škola,

-jednokratna novčana pomoć (JNP) za opremu novorođenog djeteta (izravno korisniku), čiji barem jedan roditelj ima neprekidno prebivalište u Općini Malinska-Dubašnica u zadnjih 5 godina, u iznosu od:

.3.000,00 kn za prvo dijete koje se isplaćuje nakon rođenja djeteta,

.6.000,00 kn za drugo dijete koje se isplaćuje u dva jednaka obroka nakon rođenja djeteta i to prvi obrok nakon rođenja djeteta i drugi obrok u narednoj godini i

.9.000,00 kn za treće i svako daljnje dijete koje se isplaćuje u tri jednaka obroka nakon rođenja djeteta i to prvi obrok nakon rođenja djeteta i druga dva obroka u naredne dvije godine.

-Novčana pomoć roditeljima učenicima osnovnih i srednjih škola za kupnju školskih knjiga u iznosu od 300,00 kn za učenike od 1. do 4. razreda osnovne škole, 600,00 kn za učenike od 5. do 8. razreda osnovne škole i 400,00 kn za učenike srednjih škola. Uvjet za dobivanje ove pomoći je,da roditelji i djeca - učenici imaju prebivalište na području Općine Malinska- Dubašnica.

(2) U slučaju da korisnik prava iz stavka 1., alineja 4. promijeni mjesto prebivališta iz Općine Malinska-Dubašnica, gubi pravo na isplatu neisplaćenih obroka za godine u kojima je odjavio prebivalište.

(3) Roditelji novorođenog djeteta, koji ne ispunjavanju kriterij iz stavka 1., alineja 4. ovog članka, ostvaruju pravo na jednokratnu novčanu pomoć (JNP) za opremu novorođenog djeteta ako barem jedan od roditelja ima neprekidno prebivalište u Općini Malinska-Dubašnica u proteklih godinu dana od rođenja djeteta u iznosu od 3.000,00 kn.

(4) U slučaju iz stavka 1., alineja 5. kada roditelji, odnosno djeca-učenici nemaju prijavljeno prebivalište na području Općine Malinska-Dubašnica, imaju pravo na pomoć propisanu za roditelje, odnosno djecu-učenike s prebivalištem na području Općine Malinska-Dubašnica umanjenu za 50%, uz uvjet da pomoć za nabavu udžbenika nisu ostvarili u matičnoj jedinici lokalne samouprave.

Članak 2.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 550-01/14-01/3

Ur. broj: 2142/05-01-14-3

Malinska, 21. svibnja 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA - DUBAŠNICA

Predsjednik
Zdenko Cerović, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=899&mjesto=51511&odluka=48
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr