SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 22. Ponedjeljak, 21. srpnja 2014.
OPĆINA KOSTRENA

50.

Na temelju članka 30. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09) a u svezi članka 28. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11 i 144/12), Općinsko vijeće Općine Kostrena, na sjednici održanoj 17. srpnja 2014. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa izgradnje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2013. godinu

I.

Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 53/12, 38/13 i 49/13).

II.

Izvješće iz točke I. sastavni je dio ovog Zaključka.

III.

Ovaj Zaključak objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/14-01/3

Ur. broj: 2170-07-01-14-54

Kostrena, 17. srpnja 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednica
Gordana Vukoša

Na temelju članka 30. stavak 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/ 04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11 i 144/12) i članka 30. Statuta Općine Kostrena (SN PGŽ broj 26/09, 10/13 i 17/14), općinska načelnica Općine Kostrena na sjednici održanoj 9. srpnja 2014. godine usvojila je

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU
PROGRAMA IZGRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
ZA 2013. GODINU

Programom izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Kostrena za 2013. godinu, predviđena je izgradnja:

1. Izgradnja groblja

2. Nerazvrstanih cesta

3. Javne rasvjete

4. Javnih površina

Financijska sredstva za ostvarivanje ovog Programa utrošena su na slijedeći način:

-prihod od komunalnog doprinosa: 1.645.721,33 kn

-prihodi po posebnim propisima: 721.523,41 kn

-prihodi od prodaje imovine
(zemljišta): 1.398.897,95 kn

-kapitalne pomoći od institucija i
tijela EU 773.993,71 kn

-ostali prihodi iz Proračuna 2.046.847,15 kn

Utvrđuje se izvršenje Programa kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Klasa: 022-06-14-01/2

Ur. broj: 2170-07-04-3-14-264

Kostrena, 9. srpnja 2014.

OPĆINSKA NAČELNICA OPĆINE KOSTRENA
Mirela Marunić, dipl. ing.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr