SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 22. Ponedjeljak, 21. srpnja 2014.
GRAD VRBOVSKO

18.

Na temelju članka 35. točke 1. i članka 57. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07.,125/08., 36/ 09., 150/11 i 144/12.) i članka 31. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine PGŽ« broj 27/09., 31/09., 43/10. i 8/13) Gradsko vijeće Grada Vrbovskog, na sjednici 17. srpnja 2014. godine, donijelo je

ISPRAVAK
Odluke o agrotehničkim mjerama, te uređivanju
i održavanju poljoprivrednih rudina na području
Grada Vrbovskog

Članak 1.

Članak 20. st. 1. Odluke (»Službene novine PGŽ«, broj 15/14) mijenja se i glasi:

»Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna kaznit će pravna osoba, te fizička osoba obrtnik, kao i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost ako je počinila prekršaj u vezi s obavljanjem njezine djelatnosti i obrta, odnosno samostalne djelatnosti, ako je vlasnik ili posjednik poljoprivrednog zemljišta za prekršaj počinjen neizvršenjem mjera propisanih ovom Odlukom, a za koje sankcije nisu propisane Zakonom.«

Članak 2.

Ostale odredbe Odluke ostaju neizmijenjene.

Klasa: 320-01/14-01-1

Ur. broj: 2193-01-01/14-01-2

Vrbovsko, 17. srpnja 2014.

GRADSKO VIJEĆA GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik
Šein Brinjak, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=899&mjesto=51326&odluka=18
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr