SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 22. Ponedjeljak, 21. srpnja 2014.
GRAD DELNICE

36.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN33/01 i 60/01,129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 43. Statuta Grada Delnica (SN PGŽ 28/09, 41/09, 11/13, 20/13), te članka 30. Odluke o davanju u zakup javnih površinau vlasništvu Grada za postavu privremenih objekata (SN PGŽ 5/03, 37/09), Odluke o davanju u zakup javnih površina u vlasništvu Grada za postavu privremenih objekata (SN PGŽ 11/03, 12/05) Gradonačelnik Grada Delnica donosi

ODLUKU
o
II. izmjeni i dopuni Odluke o visini zakupnine za javne površine u vlasništvu Grada Delnica

Članak 1.

U članku 1. iza točke 5., dodaje se točka 6. koja glasi:

» 6) uslužna naprava - mlijekomat

-u I.,II. i III. zoni - 1,00 kn/m2 mjesečno.«

Članak 2.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

Klasa: 944-06/14-01/12

Ur. broj: 2112-01-30-20-3-14-1

Delnice, 11. travnja 2014.

GRADA DELNICA

Gradonačelnik
Ivica Knežević, dipl. iur.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=899&mjesto=51300&odluka=36
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr