SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 22. Ponedjeljak, 21. srpnja 2014.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

135.

Na temelju čanka 35. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93, 29/97,47/99 i 35/08), članka 24. stavka 2. Zakona o muzejima (»Narodne novine« broj 142/98 i 65/ 09), članka 12. stavka 2. Statuta Prirodoslovnog muzeja - Rijeka (KLASA: 012-03/12-18/01, URBROJ: 2170-60-01- 12-1 od 7. lipnja 2012.), članka 28. točke 19. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09 i 9/13 i 25/13-pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09 i 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 10. sjednici održanoj 17. srpnja 2014., donijela je

ODLUKU
o imenovanju i razrješenju članova Upravnog vijeća
Prirodoslovnog muzeja - Rijeka

I.

U Upravno vijeće Prirodoslovnog muzeja - Rijeka imenuju se:

1. Dina Blažević, za predsjednicu,

2. Gordana Petrović, za članicu.

II.

Mandat članica Upravnog vijeća iz točke I. ove Odluke traje četiri godine.

III.

Danom stupanja na snagu ove Odluke dužnosti se razrješuje predsjednica imenovana Odlukom o imenovanju i razrješenju članova Upravnog vijeća Prirodoslovnog muzeja - Rijeka (»Službene novine« broj 31/13) i članica imenovana Odlukom o razrješenju i imenovanju članice Upravnog vijeća Prirodoslovnog muzeja - Rijeka (»Službene novine« broj 19/14).

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/14-01/6

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-14-53

Rijeka, 17. srpnja 2014.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr