SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 22. Ponedjeljak, 21. srpnja 2014.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

130.

Na temelju članka 21. stavka 1. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12), članka 18. stavak 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06, 38/09 i 123/11), članka 14. stavka 1. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11 i 83/12), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/ 09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), a uz pribavljeno mišljenje Stručnog povjerenstva za koncesije u Primorsko-goranskoj županiji sa sjednice od 27. lipnja 2014. godine (KLASA: 342-01/14-02/37, URBROJ: 2170/1-07-02/7-14-2) Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 10. sjednici održanoj 17. srpnja 2014. godine, donijela je

ODLUKU
o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru
za izgradnju i gospodarsko korištenje ribogojilišta, otok Plavnik, Grad Krk

SADRŽAJ KONCESIJE

Članak 1.

Ovom Odlukom Primorsko-goranska županija (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije) iskazuje namjeru davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje ribogojilišta, otok Plavnik, Grad Krk s pravom na izgradnju koja uključuje gospodarske djelatnosti i to:

o uzgoj 200 tona bijele ribe godišnje.

U prvih pet godina trajanja koncesije potrebno je uložiti u opremu na pomorskom dobru kako slijedi:

1.u prvoj godini trajanja koncesije (2015 g.) 2.107.000,00 kuna za nabavku 12 kaveza za ribu, plovila za hranjenje ribe, topa za hranjenje ribe i uredsku opremu,

2.u drugoj godini trajanja koncesije (2016. g.) 2.377.043,00 kune za nabavku broda, kamiona dizalice i termo boje,

3.u trećoj i četvrtoj godini (2017. i 2018. g.) 458.463.00 kuna za nabavku kamiona hladnjače, perača mreža i termo boje i

4.u petoj godini (2019. g.) 2.000.000,00 kuna za nabavku novih 12 kaveza za ribu.

Ukupna investicija u dugotrajnu opremu za vrijeme trajanja koncesije iznosi 21.127.506 kuna od čega se za pogon za sortiranje, pakiranje i skladištenje robe, izvan pomorskog dobra, predviđa iznos od 10.000.000,00 kuna.

PREDMET KONCESIJE

Članak 2.

Predmet koncesije je pomorsko dobro, akvatorij otoka Plavnika između rta Veli Pin i rta Mali Pin ukupne površine 65.300 m2, iskazano u Gauss - Kruegerovim i geografskim koordinatama:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a postupak davanja koncesije započinje danom objave Obavijesti o namjeri davanja koncesije koja će biti objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.

Klasa: 021-04/14-01/6

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-14-29

Rijeka, 17. srpnja 2014.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr