SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 21. Petak, 18. srpnja 2014.
OPĆINA RAVNA GORA

21.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12 i 80/13), a u svezi članka 188. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj 153/13) te članka 35. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 27/09, 12/13 i 25/13), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora na sjednici održanoj 10. srpnja 2014. godine, donijelo je

ODLUKU O DOPUNAMA
ODLUKE O IZRADI IZMJENA I DOPUNA
PROSTORNOG PLANA UREĐENJA
OPĆINE RAVNA GORA

Članak 1.

Naziv akta »Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora«, koju je Općinsko vijeće Općine Ravna Gora donijelo na sjednici održanoj 18. ožujka 2013. godine, objavljena u »Službenim novinama Primorsko - goranske županije«, broj 12/13 od 29. ožujka 2013. godine dopunjuje se na način da glasi:

»Odluka o izradi Drugih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora«.

Članak 2.

Članak 1. Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora (»Službene novine Primorsko - goranske županije«, broj 12/13 od 29. ožujka 2013. godine) dopunjuje se na način da glasi:

»Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi Drugih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora (u daljnjem tekstu: Plan).«

Članak 3.

Članak 4. Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora (»Službene novine Primorsko - goranske županije«, broj 12/13 od 29. ožujka 2013. godine) dopunjuje se na način da glasi:

»Članak 4.

Tijekom primjene Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora uočeni su određeni nedostaci koji su rezultat promjena uzrokovanih novim opredjeljenjima i trendovima razvoja, te je potrebna druga izmjena i dopuna Plana, kako bi se on uskladio s novonastalim potrebama i bio kvalitetna podloga i poticaj njihova razvoja.«

Članak 4.

Članak 7. stavak 1. Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora (»Službene novine Primorsko - goranske županije«, broj 12/13 od 29. ožujka 2013. godine) dopunjuje se na način da glasi:

»Članak 7.

Za izradu Drugih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora biti će korišteni podaci dostupni iz informacijskog sustava prostornog uređenja, te podaci i dokumentacija koju dostavljaju tijela i osobe određene posebnim propisima.«

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-01/13-01/3

Ur. broj: 2112/07-01-14-52

Ravna Gora, 10. srpnja 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednica
Loren Kolenc, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr