SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 21. Petak, 18. srpnja 2014.
OPĆINA RAVNA GORA

20.

Na temelju članka 31. stavak 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13 i 153/13) i članka 35. Statuta Općine Ravna

Gora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 10. srpnja 2014. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu

Članak 1.

U Odluci o komunalnom doprinosu Općine Ravna Gora (»Službene novine Primorsko- goranske županije«, broj 14/ 10), u članku 2., iza stavka 2. dodaje se stavak 2 a. koji glasi:

»Pravnim i fizičkim osobama koje su u zakonskom roku podnijele zahtjev za ozakonjenje zgrada sukladno Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (»Narodne novine« broj 13/12) i koje su temeljem rješenja Općine Ravna Gora za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada na prostoru Općine Ravna Gora uplatile naknadu za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada te za koje je nadležno upravno tijelo Općini Ravna Gora podnijelo zahtjev za obračun i naplatu komunalnog doprinosa, komunalni doprinos se umanjuje za 80% bez obzira na volumen građevine, sukladno stavku 2. ovog članka.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-01/14-01/35

Ur. broj: 2112/7-01-14-1

Ravna Gora, 10. srpnja 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednica
Loren Kolenc, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr