SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 21. Petak, 18. srpnja 2014.
OPĆINA RAVNA GORA

19.

Na temelju članka 74. i 76. Zakona o sportu (»Narodne novine« broj 71/06, 124/10, 124/11, 86/12 i 94/13) i članka 35. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09, 12/13 i 25/13), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 10. srpnja 2014. godine, donijelo je

PRVU IZMJENU I DOPUNU
Programa javnih potreba u sportu za 2014. godinu

Članak 1.

U Programu javnih potreba u sportu za 2014. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 50/ 13) u članku 2. brojka »260.720,00« mijenja se u brojku »265.720,00«.

Članak 2.

U članku 3. u tabeli pod stavkom »NK »Goranka« Ravna Gora« ispod brojke »8.500,00« dodaje se brojka »7.000,00«, ispod teksta »materijalni troškovi nastupa na natjecanjima« dodaje se tekst »troškovi natjecanja u Ligi veterana«, a brojka »73.600,00« pod stavkom »Ukupno« mijenja se u brojku »80.600,00«.

Pod stavkom »SD »Stara Sušica«« brojka »1.500,00« mijenja se u brojku »500,00«, a brojka »9.740,00« pod stavkom »Ukupno« mijenja se u brojku »8.740,00«.

Pod stavkom »SD »Stari Laz«« brojka »1.500,00« mijenja se u brojku »500,00«, a brojka »8.800,00« pod stavkom »Ukupno« mijenja se u brojku »7.800,00«.

Brojka »260.720,00« pod stavkom »SVEUKUPNO« na dnu tabele mijenja se u brojku »265.720,00«.

Članak 3.

Ova Prva izmjena Programa stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/14-01/4

Ur. broj: 2112/07-01-14-2

Ravna Gora, 10. srpnja 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednica
Loren Kolenc, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr