SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 21. Petak, 18. srpnja 2014.
OPĆINA RAVNA GORA

15.

Na temelju članka 39. Zakona o Proračunu (»Narodne novine« broj 87/08 i 136/12) i članka 35. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 27/09, 12/13 i 25/13), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 10. srpnja 2014. godine, donijelo je

ODLUKU O PRVOJ IZMJENI I DOPUNI PRORAČUNA OPĆINE RAVNA GORA ZA 2014. GODINU

Članak 1.

Članak 1. Proračuna Općine Ravna Gora za 2014. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 44/13) mijenja se i glasi: »Proračun Općine Ravna Gora za 2014. godinu sastoji se od:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 3.

Ove Prve izmjene i dopune Proračuna stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/14-01/3

Ur. broj: 2112/07-01-14-2

Ravna Gora, 10. srpnja 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednica
Loren Kolenc, v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr