SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 21. Petak, 18. srpnja 2014.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

46.

Na temelju članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 43/09 i 14/13), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica na sjednici održanoj 8. srpnja 2014. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o nagrađivanju
sportaša za ostvarena postignuća na međunarodnim
i državnim natjecanjima

Članak 1.

U članku 4. Odluke o nagrađivanju sportaša za ostvarena postignuća na međunarodnim i državnim natjecanjima (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 14/ 11) u članku 4. iza stavka 1. dodaje se novi stavak koji glasi:

»Visina nagrade za sportska postignuća sportaša pojedinca ili sportaša člana sportske ekipe koji nemaju prebivalište u Općini Malinska - Dubašnica a na sportskim natjecanjima nastupaju kao članovi sportskih klubova sa sjedištem u Općini Malinska - Dubašnica ili kao učenici Područne osnovne škole Dubašnica ostvaruju pravo na naknadu utvrđenu u stavku 1. ovog članka umanjeno za 50%.«

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/14-02/1

Ur. broj: 2142/05-01-14-34

Malinska, 8. srpnja 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik
Zdenko Cerović, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=898&mjesto=51511&odluka=46
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr