SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 21. Petak, 18. srpnja 2014.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

42.

Na temelju odredbi članka 5. stavka 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 67/08, 48/10, 74/11 i 80/13) te članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/ 09 i 43/09), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici održanoj 8. srpnja 2014. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju
prometa u Općini Malinska-Dubašnica

Članak 1.

U Odluci o uređenju prometa u Općini Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/06, 35/07, 26/11, 50/13, 4/14 i 16/14) (u daljnjem tekstu: Odluka) članak 4.a. mijenja se i glasi:

»Članak 4.a.

(1) Zabranjuje se prometovanje, zaustavljanje i parkiranje autobusima na području Općine Malinska-Dubašnica i to u sljedećim ulicama/javnim cestama:

-Županijskoj cesti Ž-5085 u cijeloj dužini od raskrižja sa Ž-5086 do kružnog toka Ribarsko selo (TN Haludovo)

-Dubašljanska ulica od raskrižja sa Ž-5085 do raskrižja Dubašljanska - B. Fučića - Stipkino (kružni tok) Ž- 5086

-Kvarnerska ulica od raskrižja sa Ž- 5086 do raskrižja sa Dubašljanskom ulicom.

(2) Zabranjuje se zaustavljanje i parkiranje autobusima, teretnim i priključnim vozilima na:

- Ž-5086 (Porat-Malinska-Sv.Vid Miholjice)

(3) Od zabrana iz stavka 1. ovog članka izuzimaju se autobusi redovitog linijskog prometa kojima je dozvoljeno zaustavljanje na označenim autobusnim stajalištima.

(4) Od zabrane prometovanja iz stavka 1. izuzimaju se autobusi koji imaju posebno odobrenje Jedinstvenog upravnog odjela Općine Malinska-Dubašnica, koje im se izdaje uz uvjet da su riješili odnosno platili parkiranje na za to određenom mjestu.

 (5) Zaustavljanje uz odobrenje Jedinstvenog upravnog odjela Općine Malinska-Dubašnica mogući su na označenom autobusnom stajalištu ispred Poslovnog centra Polje, te na označenom autobusnom stajalištu u Portu.

(6) Od zabrana iz stavka 2. ovog članka izuzimaju se autobusi redovitog linijskog prometa kojima je dozvoljeno zaustavljanje na označenim autobusnim stajalištima.

(7) Od zabrana prometovanja, zaustavljanja i parkiranja iz ove Odluke izuzimaju se autobusi za prijevoz gostiju do hotela kojima je osigurano parkirno mjesto.«

Članak 2.

Članak 18. Odluke mijenja se i glasi:

»Članak 18.

(1) Autobusima, teretnim i priključnim vozilima, radnim strojevima, vozilima s dodatkom za vuču plovila zabranjeno je parkiranje na svim javnim parkiralištima i javno prometnim površinama na području Općine Malinska- Dubašnica.

(2) Vozila iz stavka 1. mogu se parkirati isključivo na parkiralištu kojeg odredi Općina Malinska-Dubašnica ili na privatnim površinama.

(3) Za parkiranje vozila iz stavka 1. određuje se lokacija na k.č. 317/2 i 317/3 k.o. Miholjice.

(4) Od zabrana iz stavka 1. ovog članka izuzimaju se autobusi koji imaju posebno odobrenje Jedinstvenog upravnog odjela Općine Malinska-Dubašnica.«

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 211-01/13-01/1

Ur. broj: 2142/05-01-14-22

Malinska, 8. srpnja 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA - DUBAŠNICA

Predsjednik
Zdenko Cerović, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=898&mjesto=51511&odluka=42
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr