SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 21. Petak, 18. srpnja 2014.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

119.

Na temelju članka 7. i 29. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10), članka 3. Pravilnika o ustrojavanju, popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanje (»Narodne novine« broj 111/07), članka 52. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 21. Poslovnika o načinu rada župana Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 41/09), župan Primorsko-goranske županije dana 19. svibnja 2014. godine, donio je

O D L U K U
o izmjeni Odluke o ustrojavanju postrojbi civilne zaštite
na području Primorsko-goranske županije

Članak 1.

U Odluci o ustrojavanju postrojbi civilne zaštite na području Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 03/09), članak 2. točke 1. i 2. mijenjaju se i glase:

» 1. Tim za spašavanje iz ruševina (USAR), koji broji ukupno 30 pripadnika,

2. Tim za logistiku, koji broji ukupno 58 pripadnika.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 022-04/14-01/18

Ur. broj: 2170/1-01-01/6-14-13

Rijeka, 19. svibnja 2014.

Župan
Zlatko Komadina, dipl. ing.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr