SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 46. Četvrtak, 30. prosinca 2004.
OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA
18

18.

Na osnovi stavka 4. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01 i 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/ 04) i članka 18. Statuta Općine Mošćenička Draga, Općinsko vijeće Općine Mošćenička Draga, na sjednici održanoj 30. prosinca 2004. godine, donosi

II. IZMJENU PROGRAMA
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Mošćenička Draga za 2004. godinu

Članak 1.

Pristupa se izmjeni i dopuni članka 1. Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture na području Općine Mošćenička Draga za 2004. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 24/04 i 27/04).

Članak 2.

Tabelarni prikaz članka 1. Odluke mijenja se i glasi:

Red. broj

Naziv objekta

kn

1.

Vodovod i kanalizacija Sv. Petar - Jir

700.000,00

2.

Uređenje javnih površina
- izrada projekta uređenja trgova
u Brseču
- uređenje nogostupa A. Slatina
- izrada pješačke zaštitne ograde
- zelene površine

294.000,00

3.

Investicijsko održavanje nerazvrstanih cesta
- asfaltiranje / betoniranje
- projekt uređenja puta Potoki
- Trebišća
- privremeni pristupni put Sv. Petar
- Vojvodići
- geodetski elaborati

416.000,00

4.

Javna rasvjeta

65.000,00

5.

Vodoopskrba »Visoka zona Općine Mošćenička Draga - otplata kredita HBOR

1.510.000,00

 

Sveukupno

2.985.000,00

Članak 3.

Ovaj Pogram stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-01/04-01/12

Ur. broj: 2156/03-04-1

M. Draga, 30. prosinca 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA

Predsjednik

Anton Rudan, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr