SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 46. Četvrtak, 30. prosinca 2004.
OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA
18

17.

Na osnovi stavka 4. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, i 26/03 - pročišćeni tekst) i članka 18. Statuta Općine Mošćenička Draga, Općinsko vijeće Općine Mošćenička Draga, na sjednici održanoj 30. prosinca 2004. godine, donosi

PROGRAM
Gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Mošćenička Draga za 2005. godinu

Članak 1.

Utvrđuje se Program utroška sredstava za radove na objektima i uređajima komuanlne infrastrukture te otplate kredita HBOR-a iz kojega su plaćeni izvedeni radovi na objektima i uređajima komunalne ifrastrukture - vodoopskrbe »Visoka zona Općine Mošćenička Draga« za 2005. godinu, i to:

Red. broj

Naziv objekta

kn

1.

Vodovod i kanalizacija Sv. Petar - Jir

800.000,00

2.

Uređenje javnih površina
- uređenje javno prometnih
površina
- izrada pješačke zaštitne ograde
- zelene površine

316.000,00

3.

Investicijsko održavanje nerazvrstanih cesta
- geodetski elaborati

150.000,00

4.

Javna rasvjeta

200.000,00

5.

Vodoopskrba »Visoka zona Općine Mošćenička Draga - otplata kredita HBOR

1.450.000,00

 

Sveukupno

2.916.000,00

Općinsko vijeće posebnom odlukom odlučuje o utrošku sredstva unutar pojedinih stavaka Programa.

Članak 2.

Ovaj Pogram stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a promjenjuje se od 1. siječnja 2005. godine.

Klasa: 011-01/04-01/14

Ur. broj: 2156/03-04-1

M. Draga, 30. prosinca 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA

Predsjednik

Anton Rudan, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr