SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 46. Četvrtak, 30. prosinca 2004.
OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA
18

16.

Na osnovi točke 7. članka 4. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 18. Statuta Općine Mošćenička Draga, Općinsko vijeće Općine Mošćenička Draga, na sjednici održanoj 3. prosinca 2004. godine, donosi

PROJEKCIJU PRORAČUNA
Općine Mošćenička Draga za 2005. - 2007. godinu

Članak 1.

 

2005.

2006.

2007.

UKUPNE PRIHODE

4.871.500,00

4.921.500,00

4.971.500,00

PRIH. OD POSLOVANJA

4.546.500,00

4.596.500,00

4.646.500,00

PRIH. OD PROD. IMOVINE

325.000,00

325.000,00

325.000,00

UKUPNI RASHODI

3.886.500,00

3.936.500,00

3.986.500,00

RASHODI POSLOVANJA

3.219.090,00

3.219.090,00

3.219.090,00

NAB. NEFIN. IMOVINE

667.410,00

717.410,00

767.410,00

PRIM. OD ZADUŽIVANJA

IZD. ZA OTPL.ZAJMOVA

985.000,00

985.000,00

985.000,00

NETO FINANCIRANJE

-985.000,00

-985.000,00

-985.000,00

 

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

2005.

2006.

2007.

6 PRIHODI POSLOVANJA

4.546.500

4.596.500

4.646.500

61 PRIHODI OD POREZA

1.675.000

1.725.000

1.775.000

63 POTPORE

600.000

600.000

600.000

64 PRIHODI OD IMOVINE

1.041.000

1.041.000

1.041.000

65 PRIH. OD ADM. PRIS.

1.230.500

1.230.500

1.230.500

7 PRIHODI OD PROD. IMOVIN.

325.000

325.000

325.000

71 PRIH. OD NEPR. IM.

300.000

300.000

300.000

72 PRIH OD PROIZV. IM.

25.000

25.000

25.000

3 RASHODI POSLOVANJA

3.219.090

3.219.090

3.219.090

31 RASHODI ZA ZAPOSL.

122.840

122.840

122.840

32 MATERIJ. RASHODI

1.193.400

1.193.400

1.193.400

34 FINAN. RASHODI

471.000

471.000

471.000

35 SUBVENCIJE

250.000

250.000

250.000

36 POMOĆI

35.000

35.000

35.000

37 NAKN. GRAĐ. I KUĆAN.

39.000

39.000

39.000

38 DONACIJE

1.107.350

1.107.350

1.107.350

4 RASH. ZA NAB. NEPR. IMOVINE

667.410

717.410

767.410

42 RASH ZA NAB. IMOVINE

667.410

717.410

767.410

Članak 2.

Ova Projekcija Proračuna 2005.-2007. godine stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko- goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2005. godine.

Klasa: 011-01/04-01/16

Ur. broj: 2156/03-04-1

M. Draga, 30. prosinca 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA

Predsjednik

Anton Rudan, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr