SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 19. Ponedjeljak, 30. lipnja 2014.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

112.

Na temelju članka 119. stavka 1. Zakona o sudovima (»Narodne novine« broj 28/13), članka 28. točke 17. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13-pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 9. sjednici održanoj 22. svibnja, 12. lipnja i 26. lipnja 2014. godine donijela je

ODLUKU
o imenovanju sudaca porotnika Općinskog
suda u Crikvenici

Članak 1.

Za suce porotnike Općinskog suda u Crikvenici imenuju se:

1. Ivan Car, Dramalj, Cari 1

2. Sanja Grubišić, Jadranovo, Ul. Ahela D. Lukca 1

3. Radica Maričić, Crikvenica, Pavla Radića 92

4. Edita Jeličić-Krpan, Selce, I. prilaz palih boraca 3

5. Tatjana Jerčinović, Crikvenica, Tina Ujevića 8

6. Mirjana Klement, Crikvenica, Matkovići 1

7. Josip Grbčić, Jadranovo, Ivice Pehata Ricića, 13

8. Ivana Udovičić, Crikvenica, Hrusta 6b

9. Đurđica Udovičić, Crikvenica, Hrusta 6a

10. Nedeljko Kurtović, Dramalj, Dramaljsko selce 12a

11. Saša Medaković, Crikvenica, Žmider 8

12. Zoran Brozičević, Crikvenica, Dvorska 1

13. Helena Sumajstorčić, Dramalj, Omladinska ulica 30

14. Kornelija Dobrila, Crikvenica, Pavla Radića 21

15. Davor Ružić, Crkvenica, Kralja Tomislava 73

16. Maja Ožanić, Crikvenica, Benići 62d

17. Vedran Tomić, Crikvenica, Studenca 7a

18. Dubravka Mijalić, Crikvenica, Tina Ujevića 4

19. Anamaria Ahel, Jadranovo, Šiljevica 22

20. Ksenija Jeličić, Selce, A. Antića 35

21. Irena Krmpotić, Selce, Omladinska 39

22. Mile Baričević, Crikvenica, Drage Gervaisa 9

23. Žana Bukovica, Dramalj, Cari 3

24. Jelena Medaković, Crikvenica, Žmider 8

25. Andrea Vučković, Crikvenica, Gornja Draga 37a

26. Helena Smolčić, Novi Vinodolski, Kralja Zvonimira 95

27. Eusebija Peroš, Novi Vinodolski, Kralja Zvonimira 10

28. Milena Nižetić, Novi Vinodolski, Kralja Zvonimira 21

29. Marija Jovanović, Novi Vinodolski, Prisika 24

30. Nives Stošić, Novi Vinodolski, Panos 8

31. Tea Mešinović, Novi Vinodolski, Pridolska 8

32. Pavica Gržičić, Novi Vinodolski, Frana Mažuranića 14

33. Kristina Tabako, Povile-Novi Vinodolski, Dugno 25

34. Marija Peričić, Novi Vinodolski, Šćedine 7

35. Mario Butorac, Novi Vinodolski, Kralja Zvonimira 12

36. Dijana Uremović, Novi Vinodolski, Vatrogasna 12

37. Deni Cvitković, Novi Vinodolski, Bočak 27

38. Denis Čulinović, Novi Vinodolski, Osap 34

39. Antonio Švob, Novi Vinodolski, Kralja Zvonimira 43

40. Marinko Kršul, Bribir, Gradac 42

41. Vesna Knez, Grižane, Grižane 15

42. Anka Dika, Grižane, Kamenjak 54/a

43. Karmen Barac, Bribir, Gradac 30

44. Milenko Cupač, Bribir, Sv. Vid 5

45. Vinko Barac, Grižane, Franovići 7

46. Kristina Galić, Drivenik, Drivenik 9

47. Anton Vidović, Tribalj, Tribalj 37

48. Drago Uršić, Novi Vinodolski, Korzo hrvatskih branitelja 49

49. Melanija Milat-Ružić, Crikvenica, Kralja Tomislava 73.

Članak 2.

Suci porotnici iz članka 1. ove Odluke imenuju se na četiri godine i istekom toga roka mogu biti ponovno imenovani.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom imenovanja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/14-01/3

Ur. broj: 2710/1-01-01/5-14-118

Rijeka, 26. lipnja 2014.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=896&mjesto=00001&odluka=112
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr