SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 19. Ponedjeljak, 30. lipnja 2014.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

107.

Na temelju članka 24. stavka 2. Zakona o muzejima (»Narodne novine« broj 142/98 i 65/09), članka 35. točke 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,150/11, 144/12 i 19/13- pročišćeni tekst), članka 12. stavka 2. i članka 13. stavka 4. alineje 2. i stavka 5. Statuta Prirodoslovnog muzeja - Rijeka, članka 28. točke 19. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09 i 9/13 i 25/13-pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/ 09 i 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 9. sjednici održanoj 22. svibnja, 12. lipnja i 26. lipnja 2014., donijela je

ODLUKU
o razrješenju i imenovanju članice Upravnog vijeća
Prirodoslovnog muzeja - Rijeka

I.

Ljiljana Cvjetović, razrješuje se dužnosti članice Upravnog vijeća Prirodoslovnog muzeja - Rijeka, na vlastiti zahtjev.

II.

Gordana Petrović, imenuje se na dužnost članice Upravnog vijeća Prirodoslovnog muzeja - Rijeka .

III.

Mandat članice iz točke II. ove Odluke traje do isteka tekućeg mandata, odnosno do 13. srpnja 2014. g.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/14-01/3

Ur. broj: 2710/1-01-01/5-14-110

Rijeka, 26. lipnja 2014.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr