SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 19. Ponedjeljak, 30. lipnja 2014.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

103.

Na temelju članka 35. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06 i 38/09 i 123/11), članka 6. stavka 3. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11 i 83/ 12), članka 43. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12), članka 11. stavka 1. Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Omorike u Dramlju, Grad Crikvenica (»Službene novine« broj 54/10), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 9. sjednici održanoj 22. svibnja, 12. lipnja i 26. lipnja 2014. godine, donijela je

ODLUKU
o davanju suglasnosti obrtu BOX na davanje
potkoncesija na pomorskom dobru za gospodarsko
korištenje plaže Omorike, Grad Crikvenica

Članak 1.

Daje se suglasnost Dubravku Caru, vlasniku obrta BOX iz Dramlja, Kačjak 22, da kao koncesionar na plaži Omorika u Dramlju temeljem Ugovora o koncesiji (KLASA: 342-01/10-02/7, URBROJ: 2170/1-07-11-17 od 1. veljače 2011. godine) sklopi ugovore o potkoncesiji na rok do 15. lipnja 2021. godine sa sljedećim fizičkim i pravnim osobama:

1. Sanjinom Tomićem, vlasnikom obrta TS NAUTIKA, iz Crikvenice, Julija Klovića 32, OIB 38470038491 za:

. obavljanje djelatnosti sportsko - rekreacijskih sadržaja (iznajmljivanje 4 brodice) na morskom dijelu (u lučici) plažnog prostora ukupne površine 100 m2 na lokaciji označenoj brojem 9 na grafičkom prikazu plaže Omorika, i

2. trgovačkim društvom Lux Perfectum d.o.o., iz Kanfanara, Kurili 2A, OIB 86247638201 za:

. obavljanje djelatnosti sportsko - rekreacijskog sadržaja - Aqua park i iznajmljivanje pedalina na morskom dijelu plaže površine 600 m2 na lokaciji označenoj brojem 6 na grafičkom prikazu plaže Omorika.

Grafički prikaz područja korištenja potkoncesija sastavni je dio svakog pojedinog ugovora o potkoncesiji.

Članak 2.

Koncesionar je dužan naknadu za potkoncesiju koju će sklopiti s fizičkim i pravnim osobama iz članka 1. ove Odluke obračunati razmjerno vrijednosti prema kojoj je dana koncesija.

Članak 3.

Sva prava i obveze koje proizlaze iz Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Omorike u Dramlju, Grad Crikvenica (»Službene novine« broj 54/10) i Ugovora o koncesiji na pomorskom dobru (KLASA: 342-01/ 10-02/7, URBROJ: 2170/1-07-11-17 od 1. veljače 2011. godine) ostaju na Koncesionaru.

Članak 4.

Koncesionar je dužan u roku od 8 (osam) dana od dana sklapanja pojedinog ugovora o potkoncesiji iz članka 1. ove Odluke, primjerak svakog dostaviti Davatelju koncesije.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/14-01/3

Ur. broj: 2710/1-01-01/5-14-99

Rijeka, 26. lipnja 2014.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=896&mjesto=00001&odluka=103
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr