SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 19. Ponedjeljak, 30. lipnja 2014.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

102.

Na temelju članka 35. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06 i 38/09 i 123/11), članka 6. stavka 3. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11 i 83/ 12), članka 43. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12), članka 12. stavka 1. Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred autokampa Krk, Grad Krk (»Službene novine« broj 25/13), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/ 09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 9. sjednici održanoj 22. svibnja, 12. lipnja i 26. lipnja 2014. godine, donijela je

ODLUKU
o davanju suglasnosti trgovačkom društvu
»Riviera Adria« d.d. na davanje potkoncesije na
pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže
ispred autokampa Krk, Grad Krk

Članak 1.

Daje se suglasnost trgovačkom društvu »Riviera Adria« d.d. iz Poreča, Stancija Kaligari 1, da kao koncesionar na plaži ispred autokampa Krk u Krku temeljem Ugovora o koncesiji (KLASA: 342-01/12-02/34, URBROJ: 2170/1-07- 13-14 od 2. rujna 2013. godine) sklopi ugovor o potkoncesiji sa sljedećom fizičkom osobom:

1. Nevenom Diminićem, vlasnikom obrta za usluge »Mina« iz Vrbnika, dr. Marijana Valkovića 10, OIB: 81635019957 za obavljanje sportsko rekreativne djelatnosti (iznajmljivanja kajaka, sandolina i pedalina) na dijelu k.č. 60/3 k.o. Krk na rok do 5. listopada 2014. godine.

Grafički prikaz područja korištenja potkoncesije sastavni je dio ugovora o potkoncesiji.

Članak 2.

Koncesionar je dužan naknadu za potkoncesiju koju će sklopiti s fizičkom osobom iz članka 1. ove Odluke obračunati razmjerno vrijednosti prema kojoj je dana koncesija.

Članak 3.

Sva prava i obveze koje proizlaze iz Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred autokampa Krk, Grad Krk (»Službene novine« broj 25/13) i Ugovora o koncesiji na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred autokampa Krk, Grad Krk (KLASA: 342-01/12-02/34, URBROJ: 2170/1-07-13-14 od 2. rujna 2013. godine) ostaju na Koncesionaru.

Članak 4.

Koncesionar je dužan u roku od 8 (osam) dana od dana sklapanja ugovora o potkoncesiji iz članka 1. ove Odluke, primjerak ugovora dostaviti Davatelju koncesije.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/14-01/3

Ur. broj: 2710/1-01-01/5-14-97

Rijeka, 26. lipnja 2014.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr