SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 46. Četvrtak, 30. prosinca 2004.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA
27

24.

Na temelju stavka 4. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu - pročišćeni tekst (»Narodne novine« broj 26/03, 82/04, 110/04 i 178/04), te članka 26. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine« broj 9/02), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici održanoj 18. prosinca 2004. godine, donijelo je

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2005. godinu

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuje se opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata i uređaja, te za nabavu uređaja u 2005. godini i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa, s naznakom izvora financiranja djelatnosti.

Članak 2.

Izvore sredstava za ostvarenje ovog Programa čine:


1. KOMUNALNI DOPRINOS 7.051.000,00 kn 2. NAKNADA ZA KONCESIJU 180.000,00 kn 3. CIJENA KOMUNALNE USLUGE 400.000,00 kn 4. NAKNADA ZA PRIKLJUČENJE 1.500.000,00 kn 5. PRORAČUN OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA 1.189.000,00 kn


UKUPNO 9.320.000,00 kn


Članak 3.

Sredstva namijenjena za građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz prethodnog članka, a raspoređuju se kako slijedi:


1. JAVNE POVRŠINE 580.000,00 kn


- Tekuće održavanje zelenih površina 400.000,00 kn - Nabava autobusne čekaonice 30.000,00 kn - Nabava stale opreme, uređaja i strojeva 150.000,00 kn


2. NERAZVRSTANE CESTE 1.700.000,00 kn


- Prhovićeva - Črni pesak 80.000,00 kn - Porat (Rudina) - prema Dvorani 30.000,00 kn - Joakima Tončića 270.000,00 kn - Odvojak kod trgovine u Sv.Vidu 30.000,00 kn - Ulica Matijaševo u Vantačićima 30.000,00 kn - Asfaltiranje ceste od Strilčića do magistrale 200.000,00 kn - Rekonstrukcija ulaza u Sv. Anton 300.000,00 kn - Odvojak zaobilaznice (prema Špleharu) 160.000,00 kn - Rekonstrukcija ceste u Portu (prema Črni) 350.000,00 kn - cesta Markat - zaobilaznica - pripremni radovi i dokumentacija 250.000,00 kn


3. GROBLJA 370.000,00 kn


- novo groblje u Bogovićima 270.000,00 kn - groblje Sv. Apolinara 50.000,00 kn - groblje Miholjice 50.000,00 kn


4. JAVNA RASVJETA 800.000,00 kn


- proširenje javne rasvjete 200.000,00 kn - za nabavu uređaja i opreme javne rasvjete 200.000,00 kn - sufinanciranje proširenja elektroenergetskog sustava 400.000,00 kn


5. VODOOPSKRBA 1.210.000,00 kn


- Program vodoopskrbe otoka Krka 810.000,00 kn - Program vodoopskrbe otoka Krka - iz cijene komunalne usluge 400.000,00 kn


6. ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA (P-85.1 i P-95) 2.750.000,00 kn


-Izgradnja i proširenje sustava odvodnje otpadnih i atmosferskih voda sa dogradnjom
vodovodnog sustava - provodi se kroz komunalno poduzeće Ponikve d.o.o. Krk. 2.500.000,00 kn
Planirani su radovi u sljedećim ulicama:

- Nikole Tesle

- Sv. Apolinara

- Riječka - Karinovo i

- nastavak Dubašljanske ulice . Otplata glavnice zajma - Hrvatske vode 250.000,00 kn


7. ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA 410.000,00 kn


Višegodišnji kapitalni projekt u zaštiti okoliša odnosi se na projekt ekološkog zbrinjavanja otpada

na otoku Krku kojega su nositelji sve jedinice lokalne samouprave na otoku Krku a provodi se kroz

komunalno poduzeće Ponikve d.o.o. iz Krka. Projekt se odnosi na sanaciju deponija Treskavac

i na realizaciju projekta odvojenog prikupljanja i ekološkog zbrinjavanja komunalnog otpada

na otoku Krku


8. ZEMLJIŠTE 1.500.000,00 kn


Otkup zemljišta za formiranje cesta, ulica, putova, za potrebe izgradnje objekata i uređaja komunalne

infrastrukture, proširenje javnih površina i dr.


9. PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 1.000.000,00 kn


Aktivnost obuhvaća usklađenje Prostornog plana Općine Malinska-Dubašnica sa novim zakonskim

odredbama te izradu drugih dokumenata prostornog uređenja (UPU, DPU, projektna dokumentacija i dr.),

sukladno Programu mjera za unaprjeđenje stanja u prostoru


UKUPNO 10.220.000,00 kn


Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja a primjenjuje se od 1. siječnja, 2005. godine. Program će se objaviti u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/04-01/1

Ur. broj: 2142/05-04-15

Malinska, 17. prosinca 2004

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik

Josip Sormilić, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=116&mjesto=51511&odluka=24
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr