SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 17. Ponedjeljak, 16. lipnja 2014.
OPĆINA KOSTRENA

39.

Na temelju članka 30. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 10/13) Općinsko vijeće Općine Kostrena, na sjednici održanoj 12. lipnja 2014. godine, donijelo je

ODLUKU
o izdavanju službenog glasila Općine Kostrena

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje izdavanje službenog glasila Općine Kostrena, način izdavanja, te sastav i obveze uredništva.

Članak 2.

Naziv službenog glasila Općine Kostrena je »Službene novine Općine Kostrena« (u daljnjem tekstu: »Službene novine«).

Članak 3.

U »Službenim novinama« objavljuju se opći akti koji sukladno zakonskim propisima moraju biti objavljeni u službenom glasilu, odluke i drugi akti Općinskog vijeća i Općinskog načelnika za koje Općinsko vijeće i Općinski načelnik odrede da se objavljuju, te ostali akti čije je objavljivanje obvezno prema zakonu, podzakonskim aktima ili aktima koje je donijelo Općinsko vijeće.

Članak 4.

Uređivanje i izdavanje, sadržaj i druga pitanja od značaja za objavljivanje akata iz članka 3. ove Odluke, razmatra, prati i usmjerava uredništvo »Službenih novina«.

Uredništvo ima tri člana i čine ga: pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, voditelj Službe za lokalnu samoupravu i pravne poslove, tajnik Općinskog vijeća.

Članak 5.

»Službene novine« se izdaju u pravili nakon svake sjednice Općinskog vijeća.

Akti koje donosi Općinsko vijeće objavljuju se u prvom slijedećem broju koji se izdaje u roku od pet (5) radnih dana nakon održane sjednice Općinskog vijeća. Ostali akti objavljuju se po potrebi, a o danu objave odluku donosi uredništvo.

Članak 6.

Akti i drugi tekstovi se u »Službenim novinama« objavljuju na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Članak 7.

»Službene novine« objavljuju se u digitalnom obliku na web stranici Općine Kostrena, a korisnicima se dostavljaju u pisanom obliku.

Članak 8.

Sredstva za izdavanje »Službenih novina« osiguravaju se u proračunu Općine Kostrena.

Članak 9.

Stručne i administrativne poslove oko objavljivanja »Službenih novina« obavlja Jedinstveni upravni odjel, Služba ureda načelnika.

Članak 10.

Riječi i pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira u kojom su rodu navedeni.

Članak 11.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. rujna 2014. godine.

Klasa: 021-05/14-01/3

Ur. broj: 2170-07-01-14-40

Kostrena, 12. lipnja 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednica

Gordana Vukoša, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr