SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 17. Ponedjeljak, 16. lipnja 2014.
GRAD OPATIJA

36.

Na temelju članka 51. Zakona o najmu stanova ( NN 91/ 96, 48/98, 66/98, 22/06) i članka 44. Statuta Grada Opatije (SN PGŽ 25/09, 30/09,7/13 i 17/13-pročišćeni tekst), Gradonačelnik dana 13. lipnja 2014. g. donosi

ODLUKU
o dopuni odluke o davanju stanova u najam

Članak 1.

U Odluci o davanju stanova u najam (SN PGŽ 15/07, 35/ 07, 13/09, 33/11 i 33/13) - u daljnjem tekstu: Odluka, u članku 29., u stavku prvom, iza podstavka 6. dodaje se podstavak 7. koji glasi:

»- bračnom drugu koji je odlukom suda određen kao roditelj s kojim će maloljetno dijete, posvojenik ili dijete nad kojim se ostvaruje roditeljska skrb nakon punoljetnosti živjeti, ukoliko za vrijeme važenja liste dođe do razvoda braka između podnositelja zahtjeva i njegovog bračnog druga navedenog kao člana obiteljskog domaćinstva, pod uvjetom da i dalje ispunjava propisane uvjete za dodjelu stana u najam.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu idućeg dana nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-01/14-01/17

Ur. broj:2156/01-03-13-2

Opatija, 13. lipnja 2014.

Gradonačelnik
Ivo Dujmić, ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr