SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 17. Ponedjeljak, 16. lipnja 2014.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

89.

Na temelju članka 76. stavak 6. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09 i 123/11), članka 54. stavka 1. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/ 09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 9. sjednici održanoj dana 22. svibnja i 12. lipnja 2014. godine, donijela je

ODLUKU
o davanju suglasnosti na Izmjene Statuta Županijske
lučke uprave Bakar-Kraljevica

I.

Daje se suglasnost na Izmjene Statuta Županijske lučke uprave Bakar-Kraljevica koje je Upravno vijeće Županijske lučke uprave Bakar-Kraljevica-Kostrena donijelo na sjednici održanoj dana 26. ožujka 2014. godine.

(Izmjene Statuta su sastavni dio ove Odluke)

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/14-01/3

Ur. broj: 2710/1-01-01/5-14-65

Rijeka, 12. lipnja 2014.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr