SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 15. Subota, 31. svibnja 2014.
OPĆINA PUNAT

22.

Na temelju članka 20. i 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (»Narodne novine« broj 10/97, 107/ 07 i 94/13) i članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 35/09 i 13/13) Općinsko vijeće Općine Punat na sjednici održanoj 27. svibnja 2014. godine donosi

ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na prijedlog Pravilnika
o upisu djece i načinu ostvarivanja prava korisnika usluga Dječjeg vrtića Lastavica

Članak 1.

Daje se suglasnost na prijedlog Pravilnika o upisu djece i načinu ostvarivanja prava korisnika usluga Dječjeg vrtića Lastavica.

Pravilnik iz prethodnog stavka čini sastavni dio ovog Zaključka, ali nije predmet objave.

Članak 2.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko - goranske županije«.

Klasa: 021-05/14-01/2

Ur. broj: 2142-02-01-14-7

Punat, 27. svibnja 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Goran Gržančić, dr. med. v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=892&mjesto=51521&odluka=22
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr