SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 15. Subota, 31. svibnja 2014.
OPĆINA PUNAT

20.

Na temelju članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 35/09, 13/ 13, 19/13 - pročišćeni tekst), članka 13. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine« broj 138/06, 152/08, 43/ 09, 88/10, 145/11 - RUSRH, 50/12, 80/13 i 30/14) i članka 2. stavka 2. točke 3. i 6. Pravilnika o jednostavnim građevinama (»Narodne novine« broj 21/09, 57/10, 126/10, 48/11, 81/12 i 68/13), Općinsko vijeće Općine Punat, na sjednici održanoj 27. svibnja 2014. godine, donosi

ODLUKU
o prostorima za pružanje ugostiteljskih usluga
u 2014. godini

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se lokacije (prostori) na području Općine Punat na kojima se može obavljati pružanje ugostiteljskih usluga u ugostiteljskim objektima za vrijeme trajanja sajmova i javnih manifestacija na području Općine Punat.

Članak 2.

Pružanje ugostiteljskih usluga može se, u skladu sa člankom 1. ove Odluke, obavljati putem kioska, kontejnera, nepokretnog vozila i priključnog vozila, šatora, na klupi, kolicima i sličnim napravama opremljenim za pružanje ugostiteljskih usluga te putem ostalih privremenih građevina.

Članak 3.

Proglašavaju se sajmovni dani na području Općine Punat u trajanju od 1. lipnja do 31. kolovoza 2014. godine.

Članak 4.

Pružanje ugostiteljskih usluga tijekom sajmovnih dana može se obavljati na sljedećim javnim površinama na području Općine Punat:

-Ulica Obala, prostor uz park od ulice Klančić do ulice Kljepina na z.č. 8514/1 i 8514/6 k.o. Punat,

-Ulica Obala, prostor uz operativnu obalu (Punćale) na z.č. 8514/10 k.o. Punat,

-Plato parkirališta »Pod gušternu« nasuprot šumice »Borići« i autobusno stajalište na

z.č. 9136/3, 9136/2 i 8532/1 k.o. Punat,

-prostor uz rukometno igralište osnovne škole na z.č. 8579 k.o. Punat,

-prostor lučice i prostor iznad lučice u Staroj Baški.

Točnu poziciju, broj i vrstu prodajnih mjesta utvrđuje priređivač uz prethodnu suglasnost Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat.

Članak 5.

Osim javnih površina navedenih u članku 4. ove Odluke, određuju se lokacije za pružanje ugostiteljskih usluga tijekom sajmovnih dana:

1) Uz šetalište Ivana Brusića:

-1 lokacija na z.č. 8545, k.o. Punat,

-1 lokacija na z.č. 8556, k.o. Punat,

-1 lokacija na z.č. 9086/1, k.o. Punat,

-3 lokacije na z.č. 9072, k.o. Punat,

-1 lokacija na z.č. 257/2, k.o. Punat,

-1 lokacija na z.č. 4777/2, k.o. Punat.

2) Šetalište Antona Žic - Ulivina:

-1 lokacija na z.č. 4792/1, k.o. Punat,

-1 lokacija na z.č. 4794/1, k.o. Punat,

-1 lokacija na z.č. 4803/1, k.o. Punat,

-1 lokacija na z.č. 4803/2, k.o. Punat,

-1 lokacija na z.č. 4803/3, k.o. Punat,

-1 lokacija na z.č. 4804/4, k.o. Punat.

3) kamp Konobe:

-1 lokacija na z.č. 5207/8, k.o. Punat.

4) Stara Baška:

-1 lokacija na z.č. 759/2, k.o Stara Baška,

-1 lokacija na z.č. 787/10, k.o. Stara Baška,

-1 lokacija na z.č. 788, k.o. Stara Baška.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/14-01/2

Ur. broj: 2142-02-01-14-9

Punat, 27. svibnja 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik:
Goran Gržančić, dr. med. v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=892&mjesto=51521&odluka=20
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr