SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 15. Subota, 31. svibnja 2014.
OPĆINA PUNAT

19.

Na temelju članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 35/09, 13/ 13 i 19/13 - pročišćeni tekst), a u svezi sa člankom 10. Zakona o trgovini (»Narodne novine« broj 87/08, 96/08, 116/08, 76/09 - OUSRH, 114/11, 68/13 i 30/14), Općinsko vijeće Općine Punat na sjednici održanoj 27. svibnja 2014. godine donosi

ODLUKU
O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O TRGOVINI
NA MALO IZVAN PRODAVAONICA

Članak 1.

U Odluci o trgovini na malo izvan prodavaonica (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 11/08, 19/10 i 33/10 - pročišćeni tekst, 15/11, 21/12 i 25/13) u članku 3. stavku 2. dodaje se alineja 1. koja glasi:

»- na lokaciji iza ribarnice (z.č. 7180): prodaja suvenira, dekorativnih predmeta, izložbeno prodajni prostor i dr.,«

U članku 3. stavku 2. alineji 5. dodaje se tekst: »prodaja ručnih radova«.

U članku 3. stavku 2. alineja 7. mijenja se i glasi: »na lokaciji »Pod gušternu - plato ispod autobusnog stajališta«, dio z.č. 8514/9: 1 lokacija za prodaju konfekcioniranog sladoleda i pića«.

U članku 3. stavku 2. alineji 6. iza teksta: »za prodaju meda i proizvoda od meda« stavlja se zarez i dodaju se riječi: »i drugih proizvoda od meda, maslinovog ulja i smokava, te likera i alkoholnih pića«.

Dosadašnje alineje 1. do 10. postaju alineje 2. do 11.

Članak 2.

U članku 5. točki 1. alineji 1. tekst »pošte« mijenja se i glasi »lučke ispostave«.

U članku 5. točki 1. alineja 2. mijenja se i glasi:

»- nasuprot operativne obale Punćale: 1 kiosk za prodaju karata za prijevoz brodom (dio z.č. 7698/1) i 1 kiosk za prodaju karata za prijevoz brodom (dio z.č. 7698/2),«

U članku 5. točki 1. dodaje se alineja 3. koja glasi:

»- nasuprot operativne obale Punćale (dio z.č. 7698/2 i 7699/1): 1 kiosk za prodaju tiska, duhana, lutrije i suvenira,«

Dosadašnje alineje 3. do 8. postaju alineje 4. do 9.

Članak 3.

U članku 5. točki 4. alineja 6. mijenja se i sada glasi:

»- 1 kiosk za prodaju tiska i duhana i 1 kiosk za prodaju mješovite robe, dio z.č. 9072 (u kampu »Pila«),«

U članku 5. točki 4. alineja 9. briše se.

U članku 5. točki 4. alineji 10. tekst: »za prodaju tiska, duhana, suvenira, ulja i izložaka za plaže« mijenja se i glasi: »za prodaju konfekcioniranog sladoleda«.

Dosadašnje alineje 10. do 13. postaju alineje 9. do 12.

U članku 5. točki 4. dodaje se alineja 13. koja glasi:

»- 1 kiosk za iznajmljivanje plažnih rekvizita, dio z.č. 4804/4 k.o. Punat. (iza plaže Medane).«

Članak 4.

Ovlašćuje se Odbor za statutarno-pravna pitanja da izradi pročišćeni tekst Odluke o trgovini na malo izvan prodavaonica.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/14-01/2

Ur. broj: 2142-02-01-14-10

Punat, 27. svibnja 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik:
Goran Gržančić, dr. med. v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=892&mjesto=51521&odluka=19
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr