SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 46. Četvrtak, 30. prosinca 2004.
OPĆINA LOVRAN
56

47.

Temeljem članka 20. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00 i 129/00), članka 3, stavka 3. Odluke o komunalnoj naknadi (»Službene novine« broj 28/95, 18/96 i 18/97) i članka 27. Statuta Općine Lovran (»Službene novine« broj 26/01), Općinsko vijeće Općine Lovran, na sjednici održanoj 29. prosinca 2004. godine, donijelo je

DRUGE IZMJENE I DOPUNE
Godišnjeg programa održavanja komunalne
infrastrukture i uređenog građevinskog zemljišta
u 2004. godini

I.

U Godišnjem programu održavanja komunalne infrastrukture i uređenog građevinskog zemljišta u 2004. godini (»Službene novine« broj 35/03 i 40/04),

- u točki V. »Održavanje čistoće javnih površina« mijenja se iznos sa: »608.000,00 kn + 55.000,00 kn« pa sada glasi: »660.000,00 kn + 55.000,00 kn«;

- u točki IX: »Održavanje nerazvrstanih cesta« mijenja se iznos sa: »160.000,00 kn« pa sada glasi: »130.000,00 kn«;

- u točki XII. »Održavanje javne rasvjete« mijenja se iznos sa: »180.000,00 kn« pa sada glasi: »190.000,00 kn«;

- u točki XVI. »Dekoracija i održavanje dekorativne rasvjete« mijenja se iznos sa: »110.000,00 kn« pa sada glasi: »111.000,00 kn«;

- u točki XVII. »Dezinsekcija, deratizacija i ispitivanje kvalitete mora« mijenja se iznos sa: »65.000,00 kn« pa sada glasi: »69.000,00 kn«;

- u točki XXI »Za programe mjesnih odbora« mijenja se iznos sa: »50.000,00 kn« pa sada glasi: »13.000,00 kn«.

II.

Izmjene i dopune Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture i uređenog građevinskog zemljišta u 2004. godini stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-01/03-01/55

Ur. broj: 2156/02-01-04-3

Lovran, 29. prosinca 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN

Predsjednik
Edvard Primožić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr