SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 15. Subota, 31. svibnja 2014.
OPĆINA JELENJE

14.

Na temelju Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine« broj 152/08, 25/09, 153/09, 21/10, 90/ 10, 124710, 39/11 i 63/11.) i članka 18. Statuta općine Jelenje (»Službene novine PGŽ« broj 33/09 i 13/13.), Općinsko vijeće Općine Jelenje na sjednici održanoj dana 26. svibnja 2014. godine donijelo je

ODLUKU

Članak 1.

poništava se Odluka Općinskog vijeća Općine Jelenje o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednoga zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske od 9. prosinca 2011. god., klasa: 320-02/11-01/08, ur. broj: 2170/04-01-11-1.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će se objaviti u »Službenim novinama PGŽ«.

Obrazloženje:

Agencija za poljoprivredno zemljište aktom klasa: 320- 02/12-02/31, od 24. ožujka 2014. god. odbila je dati suglasnost Općina Jelenje na Odluku Općinskog vijeća, klasa: 320-02/11-01/08, ur. broj: 2170/04-01-11-04 od 9. prosinca 2011. god., o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednoga zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Jelenje.

Kako je odluka o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednoga zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske uvjetovana dobivanjem suglasnosti nadležne Agencije za poljoprivredno zemljište donesena je odluka kao u izreci.

Klasa: 214-01/14-01/05

Ur. broj: 2170/04-02-14-1

Dražice, 26. svibnja 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JELENJE

Predsjednik
Nikica Maravić, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=892&mjesto=51218&odluka=14
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr