SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 15. Subota, 31. svibnja 2014.
OPĆINA JELENJE

13.

Na temelju članak 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11), članka 76. stavka 4. Zakona o sportu (»Narodne novine« broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/ 11, 86/12) i članka 18. Statuta Općine Jelenje (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 33/09, 13/13), Općinsko vijeće Općine Jelenje na sjednici održanoj 26. svibnja 2014. godine donijelo je

Izmjene

P R O G R A M A
javnih potreba u sportu Općine Jelenje u 2014. godini

Članak 1.

U članku 1. stavak 2. broj »1.435.000,00« mijenja se i glasi »1.427.500,00 kn«.

Članak 2.

Izmjene i dopune ovog Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Klasa: 620-01/14-01/

Ur. broj: 2170/04-01-14-2

Dražice, 26. svibnja 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JELENJE

Predsjednik
Nikica Maravić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr