SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 15. Subota, 31. svibnja 2014.
OPĆINA JELENJE

11.

Na temelju članak 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11) i članka 18. Statuta Općine Jelenje (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 33/09, 13/13), Općinsko vijeće Općine Jelenje na sjednici održanoj 26. svibnja 2014. godine donijelo je

Izmjene i dopune

P R O G R A M A
javnih potreba u obrazovanju, kulturi i religiji
Općine Jelenje u 2014. godini

Članak 1. Članak 1. mijenja se i glasi:

»Programom javnih potreba u obrazovanju, kulturi i religiji Općine Jelenje u 2014. godini utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za Općinu Jelenje, a u svezi s:

1.promicanjem kulture (sufinanciranje programa i organizacijom kulturnih i društvenih manifestacija od općinskog značaja, poticanjem i organiziranjem raznih tradicionalnih manifestacija),

2.sufinanciranjem aktivnosti u području obrazovanja (škola stranih jezika)

3.sufinanciranjem programa iznad standarda u osnovnoškolskom obrazovanju (sufinanciranje izvannastavnih aktivnosti i projekata, produženoga boravka i sl.)

4.stipendiranjem učenika i studenata

5.potpora vjerskim zajednicama.«

Članak 2. Članak 2. mijenja se i glasi:

»Proračunom Općine Jelenje planiraju se sredstva za:

1.sufinanciranje promocije kulture u iznosu
od 170.000,00 kn.

2.sufinanciranje aktivnosti u području obrazovanja
u iznosu od 10.000,00 kn .

3.sufinanciranje aktivnosti programa iznad standarda
u osnovnoškolskom obrazovanju u iznosu
od 225.000,00 kn .

4.sufinanciranje stipendiranjem učenika i studenata u iznosu od 300.000,00 kn .

5.sufinanciranje vjerskih zajednica u iznosu
od 200.000,00 kn.

Članak 3.

Članak 3. briše se.

Članak 4.

Članak 4. briše se.

Članak 5.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»Sredstva za ostvarivanje programa iz članka 2. osiguravaju se u Proračunu Općine Jelenje, a raspored nositeljima programa vršiti će se temeljem odluka Općinskog načelnika i ugovora.

Članak 6.

Izmjene i dopune ovog Program stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Klasa: 620-01/14-01/

Ur. broj: 2170/04-01-14-2

Dražice, 26. svibnja 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JELENJE

Predsjednik
Nikica Maravić, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=892&mjesto=51218&odluka=11
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr