SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 15. Subota, 31. svibnja 2014.
OPĆINA JELENJE

9.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 109/95 - Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 - Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12 i 94/13) i članka 18. Statuta Općine Jelenje (»Službene novine PGŽ« broj 33/09 i 13/13.), Općinsko vijeće Općine Jelenje na sjednici održanoj dana 26. svibnja 2014. godine donijelo je

Izmjene i dopune

P R O G R A M A
gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Jelenje
za 2014. godinu

Članak 1.

Članak 1. mijenja se i glasi:

»Ovim Programom određuje se gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture te nabavka opreme

(u daljnjem tekstu: Program) na području Općine Jelenje za 2014. godinu za:

1.izgradnju i ulaganje u nerazvrstane ceste,

2.groblja.

Ovaj program sadrži opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, kao i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja djelatnosti.«

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:

»Građenje objekata i uređenje komunalne infrastrukture financirati će se iz prihoda od:

1.komunalnog doprinosa 718.750,00 kn

2.ostalih prihoda 75.250,00 kn

UKUPNO: 794.000,00 kn za sljedeće namjene:

1.izgradnja i dodatno ulaganje u nerazvrstane ceste u iznosu d 350.000,00 kn

2.proširenje sustava javne rasvjete 50.000,00 kn

2.izgradnja i dodatna ulaganja u groblja u iznosu od 344.000,00 kn

3.izradu plana gospodarenja otpadom 50.000,00 kn. UKUPNO 794.000,00 kn«

Članak 3.

Izmjene i dopune ovog Program stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Klasa: 363-01/14-01/

Ur. broj: 2170/04-02-14-2

Dražice, 26. svibnja 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JELENJE

Predsjednik
Nikica Maravić v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=892&mjesto=51218&odluka=9
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr