SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 46. Četvrtak, 30. prosinca 2004.
GRAD VRBOVSKO
30

28.

Na temelju članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - proč. tekst, 82/04, i 110/ 04 Uredba), te članka 2. i 10. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora (»Službene novine« broj 28/00), a po provedenom javnom natječaju za prikupljanje pisanih ponuda za održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima - zimska služba (objavljenog u Novom listu 16.11.2004. godine) i na prijedlog zaključka Povjerenstva za provedbu natječaja od 3. prosinca 2004. godine Gradsko vijeće Grada Vrbovskog, na sjednici 29. prosinca 2004. godine, donijelo je

ODLUKU
o izboru pravnih osoba kojima će se ugovorom povjeriti obavljanje komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima - zimska služba

Članak 1.

Komunalni poslovi održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima - zimska služba na području Grada Vrbovskog, na temelju ugovora, za razdoblje od četiri godine računajući od dana sklapanja ugovora, po područjima čišćenja A) i B) povjeravaju se:

- A) PODRUČJE ČIŠĆENJA (MO Vrbovsko, Gomirje i Ljubošina) - KP »Komunalac« d.o.o. Vrbovsko, Željeznička br. 1.;

- B) PODRUČJE ČIŠĆENJA (MO Moravice, Severin na Kupi, Lukovdol, Veliki Jadrč-Osojnik i Plemenitaš-Blaževci) - tvrtki »LUKO« d.o.o. Vrbovsko, Stubica 37a.

Članak 2.

Ovlašćuje se gradonačelnik na sklapanje ugovora iz članka 1. ove Odluke.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 340-03/04-01-32

Ur. broj: 2193-01-01/04-1

Vrbovsko, 29. prosinca 2004.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik

Slavko Medved, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr