SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 15. Subota, 31. svibnja 2014.
GRAD OPATIJA

28.

Temeljem članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, br. 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 82/04., 178/04., 38/09., 79/09., 153/09., 49/ 11. i 144/12) i članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 25/09 i 30/09 - ispravak i 7/13), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 27. svibnja 2014. godine usvojilo je

I. IZMJENU GODIŠNJEG PROGRAMA
ODRŽAVANJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE ZA 2014. GODINU

I. U Godišnjem programu održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu (»Službene novine Županije Primorsko-goranske«, br. 45/13, u daljnjem tekstu: Godišnji program) u glavi A. Opće odredbe točka 2. mijenja se i glasi:

»2. Sredstva za ostvarenje ovog Programa čine:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Klasa: 402-01/13-01/88

Ur. broj: 2156/01-01-13-1

Opatija, 27. svibnja 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Prof. dr. sc. Viktor Peršić, dr. med., v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr