SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 15. Subota, 31. svibnja 2014.
GRAD OPATIJA

26.

Temeljem odredbi članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08 i 136/12) i članka 36.i 94. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« PGŽ broj 25/ 09, 30/09 - ispravak i 7/13 Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 27. svibnja 2014. godine, donijelo je

I. IZMJENE PRORAČUNA GRADA OPATIJE
ZA 2014. GODINU

Članak 1.

I. OPĆI DIO PRORAČUNA

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 5.

IV. Završne odredbe

I, Izmjene Proračuna Grada Opatije za 2014. godinu stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 400-08/13-01/06

Ur. broj: 2156/01-03-14-4

Opatija, 27. svibnja 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Prof. dr. sc. Viktor Peršić, dr. med., v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr