SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 46. Četvrtak, 30. prosinca 2004.
GRAD VRBOVSKO
30

24.

Na temelju članka 30. stavak 5. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 16. i 29. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine« broj 26/01) Gradsko vijeće Grada Vrbovskog na sjednici od 29. prosinca 2004. godine donijelo je

PRORAČUN GRADA VRBOVSKOG
za 2005. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada vrbovskog za 2005. godinu sastoji se od:

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA


PRIHODI 17.726.634,00

PRIHODI OD PRODAJE

NEFINANCIJSKE IMOVINE 94.000,00

RASHODI 24.060.234,00

RASHODI ZA NEFINANCIJSKU

IMOVINU 3.090.000,00

RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK - 9.329.600,00


B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)


RASPOLOŽIVA SREDSTVA

IZ PRETHODNIH GODINA 9.335.000,00


C. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA


PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE

I ZADUŽIVANJA 122.000,00

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU

I OTPLATE ZAJMOVA 127.400,00

NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE - 5.400,00


VIŠAK/MANJAK + RASP. SRED.

IZ PRETH. GODINA + NETO 0,00


Članak 2.

Prihodi/primici i rashodi/izdaci iskazani po izvorima i vrstama utvrđuju se u Računu prihoda/primitaka i rashoda/izdataka Proračuna za 2005. godinu i to:

III. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 4.

Ovaj Proračun stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2005. godine.

Klasa: 400-08/04-01-3

Ur. broj: 2193-01-03/04-3

Vrbovsko, 29. prosinca 2004.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik

Gradskog vijeća

Slavko Medved, v. r.

Funkcijska klasifikacija Proračuna 2005/1

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr