SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 46. Četvrtak, 30. prosinca 2004.
GRAD RAB
47

46.

Na temelju članka 3. Odluke o ustrojstvu gradske uprave Grada Raba (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 34/01) i članka 3. Poslovnika Poglavarstva Grada Raba (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 36/01) Poglavarstvo Grada Raba, na sjednici održanoj dana 30. prosinca 2004. godine, donijelo je

PRAVILNIK
o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem
ustrojstvu upravnih odjela i ureda Grada Raba

Članak 1.

U Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu upravnih odjela i Ureda Grada Raba, u Sistematizaciji poslova Upravnog odjela za komunalni sustav koja je sastavni dio istog Pravilnika (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 3/02 i 3/04) pod rednim brojem 2. SAMOSTALNI REFERENT ZA STAMBENO-KOMUNALNE POSLOVE dio B ) mijenja se i glasi:

»B) VI/1 ili VII/1 stupanj stručne spreme, 1 godina radnog iskustva, položen državni stručni ispit.«

Članak 2.

U Sistematizaciji poslova Upravnog odjela za proračun i financije iza rednog broja 1. dodaje se novi redni broj 2. koji glasi:

» 2. ŠEF RAČUNOVODSTVA

(A)

- koordinira radom službe,

- sudjeluje u izradi proračuna, proračunske dokumentacije i financijskih izvješća,

- vodi evidenciju ugovora i prati izvršenje obveza po kreditima i ugovorima,

- brine se o redovitoj naplati i plaćanju dospjelih obveza,

- sudjeluje u postupku javne nabave,

- obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika

(B)

- VI/1 ili VII/1 stupanj stručne spreme ekonomskog smjera,

- 3 godine radnog iskustva,

- položen državni stručni ispit.

(C)

- 1 izvršitelj«

Dosadašnji redni brojevi 2. ,3., 4. i 5. postaju redni brojevi 3., 4., 5. i 6.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-01/02-01/04-60

Ur. broj: 2169-01-01-01/4-06

Rab, 30. prosinca 2004.

POGLAVARSTVO GRADA RABA

Predsjednik Poglavarstva

Zdenko Antešić, d.i.e., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr