SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 14. Petak, 23. svibnja 2014.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

34.

Na temelju članka 3., stavak 13., članka 11. stavak 2. i članka 15. stavak 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/ 00, 59/01, 26/03, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12 i 94/13), članka 31. stavak 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine« broj 94/13) i članka 23. Statuta Općine Malinska - Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 43/09 i 14/13) Općinsko vijeće Općine Malinska - Dubašnica na sjednici održanoj 21. svibnja 2014. godine, donijelo je

IZMJENU I DOPUNU
Odluke o komunalnim djelatnostima u Općini
Malinska - Dubašnica

Članak 1.

U Odluci o komunalnim djelatnostima u Općini Malinska - Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 9/13, 50/13 i /14) (u daljnjem tekstu: Odluka) u stavku 1. članka 2. u točki 10. umjesto slova »i« piše se zarez, na kraju točke 11. umjesto točke piše se slovo i na kraju dodaje se nova točka 12. koja glasi:

»12. poslovi prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada.«

Dodaje se novi stavak (8) koji glasi:

»(8) Pod javnom uslugom prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada podrazumijevaju se poslovi prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada prama Zakonu o održivom gospodarenju otpadom.«

Iza članka 3. Odluke dodaje se članak 3.a koji glasi:

»Članak 3.a

Komunalna djelatnost prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada povjerena je na obavljanje trgovačkom društvu PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o. za komunalne djelatnosti iz Krka.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/14-02/1

Ur. broj: 2142/05-01-14-24

Malinska, 21. svibnja 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA - DUBAŠNICA

Predsjednik

Zdenko Cerović, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=891&mjesto=51511&odluka=34
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr