SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 13. Petak, 16. svibnja 2014.
OPĆINA KOSTRENA

35.

Na temelju članka 48. st. 1. t. 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), članka 44. stavak 1. alineja 15. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 10/13) i Općinska načelnica Općine Kostrena donijela je sljedeću

ODLUKU
o razrješenju i imenovanju člana Skupštine
KD KOSTRENA d.o.o.

Članak 1.

Razrješuje se MARINA ŠEGINA članstva u Skupštini KD Kostrena d.o.o.

Članak 2.

Imenuje se SANJIN VRKIĆ članom Skupštine KD Kostrena d.o.o.

Članak 3.

Ova Odluka dostavit će se Općinskom vijeću Općine Kostrena i to svakom vijećniku osobno.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 022-06/14-01/2

Ur. broj: 2170-07-03-14-201

Kostrena, 14. svibnja 2014.

Općinska načelnica

Mirela Marunić, dipl. ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr