SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 12. Subota, 10. svibnja 2014.
GRAD CRIKVENICA

31.

Na temelju članka 20. stavka 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (»Narodne novine« broj 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 40. Statuta Dječjeg vrtića RADOST gradonačelnik Grada Crikvenice dana 29. travnja 2014. godine donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Radost

I.

Točka III. stavak 2. Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić RADOST (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 23/12) se mijenja i sada glasi:

»Dijete koje je smješteno u udomiteljsku obitelj ili ustanovu socijalne skrbi, a nema prebivalište na području Grada Crikvenice, ostvaruje jednaku prednost pri upisu kao i dijete iz stavka 1. ove točke ako njegov udomitelj ima prebivalište na području Grada Crikvenice, odnosno ako ustanova socijalne skrbi ima sjedište ili podružnicu na području Grada Crikvenice.«

II.

Točka IV. stavak 5. se mijenja i sada glasi:

»Djeca jasličke dobi s prebivalištem u Dramlju prednost pri upisu ostvaruju u vrtiću u Crikvenici, Jadranovu ili Selcu na jednak način kao i djeca jasličke dobi iz stavaka 1. - 3. ove točke.«

III.

U točki VII. se dodaje stavak 2. koji glasi:

»U slučaju ispunjenja uvjeta iz stavka 1. ove točke dijete koje ima prebivalište na području druge jedinice lokalne samouprave ostvaruje prednost nakon što prednost iskoriste djeca iz točke III. ove Odluke.«

IV.

Ova Odluka se donosi na prijedlog Upravnog vijeća Dječjeg vrtića RADOST.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 601-01/14-01/02

Ur. broj: 2107/01-04/08-14-3

Crikvenica, 29. travnja 2014.

Gradonačelnik

Damir Rukavina, dipl. ing., v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=889&mjesto=10003&odluka=31
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr