SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 10. Četvrtak, 17. travnja 2014.
OPĆINA RAVNA GORA

11.

Na temelju članka 61 a) Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćeni tekst) i članka 69. stavak 4. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 27/09, 12/13 i 25/13), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 16. travnja 2014. godine, donijelo je

ODLUKU
o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora
Kupjak, Stara Sušica i Stari Laz

I.

Raspisuju se izbori za članove Vijeća Mjesnog odbora Kupjak, Vijeća Mjesnog odbora Stara Sušica i Vijeća Mjesnog odbora Stari Laz.

II.

Za dan provedbe izbora određuje se nedjelja, 25. svibnja 2014. godine.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 013-03/14-01/1

Ur. broj: 2112/07-01-14-3

Ravna Gora, 16. travnja 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednica
Loren Kolenc, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr