SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 10. Četvrtak, 17. travnja 2014.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

27.

Temeljem članka 30. i 43 Zakona o financiranju jedinica (»Narodne novine« broj 117/93, 69/97, 33/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02 i 147/03, 132/06, 73/08 i 25/12) i članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine PGŽ« broj 26/09, 43/09 i 14/13), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici 16. travnja 2014. godine, donosi

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o porezu na korištenje
javne površine

Članak 1.

U Odluci o porezu na korištenje javne površine (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 9/13) (u daljnjem tekstu: Odluka) u članku 5. stavak 1. podstavak b), iza točke 4. dodaje se nova točka 5. koja glasi:

»5. za postavljanje privremenih naprava ispred trgovina 30,00 kn/m2«.

Dosadašnji članak 25. Odluke postaje članak 26.

Članak 2.

U članku 5. stavak 1. podstavak c), točka 6. Odluke mijenja se i glasi:

»6. za postavljanje privremenih naprava ispred trgovina 50,00 kn/m2«.

U članku 5. stavak 1. podstavak c), dosadašnja točka 6. Odluke postaje točka 7.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/14-02/1

Ur. broj: 2142/05-01-14-19

Malinska, 16. travnja 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik
Zdenko Cerović, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=887&mjesto=51511&odluka=27
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr