SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 10. Četvrtak, 17. travnja 2014.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

26.

Temeljem članka 6. Zakona o zakupu i prodaji poslovnoga prostora (»Narodne novine« broj 125/11), članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99-Odluka USRH, 22/00- Odluka USRH, 73/00, 114/01,79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 143/12), odredbi Zakona o obveznim odnosima (»Narodne novine« 35/05 i 41/08) i članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine PGŽ« broj 26/09, 43/09 i 14/13), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici 16. travnja 2014. godine, donosi

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o davanju u zakup
poslovnog prostora

Članak 1.

U Odluci o davanju u zakup poslovnog prostora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 41/06 i 49/09) (u daljnjem tekstu: Odluka) članak 25. mijenja se i glasi:

»Zakupcima poslovnog prostora koji su obveznici poreza na dohodak ili dobit a nisu upisani u registar obveznika PDV-a odobrava se popust ugovorene zakupnine od 20% za tekući mjesec u 2014g. počevši od mjeseca travnja pod uvjetom da su podmirene sve dospjele obveze prema Općini Malinska-Dubašnica.«

Dosadašnji članak 25. Odluke postaje članak 26.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/14-02/1

Ur. broj: 2142/05-01-14-18

Malinska, 16. travnja 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik
Zdenko Cerović, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=887&mjesto=51511&odluka=26
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr