SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 10. Četvrtak, 17. travnja 2014.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

24.

Na temelju članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj 47/90, 27/93 i 38/09) i članka 23. Statuta Općine Malinska - Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/ 09, 43/09 i 14/13), Općinsko vijeće Općine Malinska - Dubašnica, na sjednici 16. travnja 2014. godine, donijelo je

Odluku o izmjeni i dopuni
PROGRAMA
javnih potreba u kulturi Općine Malinska - Dubašnica
za 2014. godinu

Članak 1.

U Programu javnih potreba u kulturi Općine Malinska - Dubašnica za 2014. godinu («Službene novine Primorsko- goranske županije» broj 50/13) članak 2. mijenja se i glasi:

Članak 2.

U 2014. godini Općina Malinska - Dubašnica sufinancirat će javne potrebe u kulturi, kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 2.

Ove izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Općine Malinska - Dubašnica za 2014. godinu stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Klasa: 021-05/14-02/1

Ur. broj: 2142/05-01-14-16

Malinska, 16. travnja 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik
Zdenko Cerović, v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=887&mjesto=51511&odluka=24
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr