SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 9. Četvrtak, 10. travnja 2014.
TURISTIČKA ZAJEDNICA TZ OPĆINE SKRAD

1.

Na temelju članka 12. i 15. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (»Narodne novine«, broj 152/08.), uz prethodnu suglasnost Ministarstva turizma (KLASA: 334-08/14-02/7, URBROJ: 529-05-14- 2), Skupština Turističke zajednice općine Skrad na sjednici održanoj 31. ožujka 2014. godine, donijela je

IZMJENE STATUTA TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE SKRAD

U Statutu Turističke zajednice općine Skrad (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 5/10) članak 20. mijenja se i glasi:

Skupština Zajednice je najviše tijelo upravljanja u Zajednici.

Skupštinu Zajednice čine predstavnici fizičkih i pravnih osoba članova Zajednice (u daljnjem tekstu: članovi Skupštine zajednice), i to:

-predstavnici djelatnosti trgovine

-predstavnici ugostiteljske djelatnosti

-predstavnici djelatnosti privatnog smještaja

-predstavnici ostalih djelatnosti neposredno povezanih s turizmom

Broj predstavnika pojedinih grupacija u Skupštini Zajednice za skupštinu utvrđuje Turističko vijeće svojom odlukom, a prema visini udjela grupacije u prihodima Zajednice. Pojedine grupacije predstavljaju članovi Zajednice s najvećim udjelom unutar te grupacije, a ukoliko predstavnik grupacije odbije predstavljati članove svoje grupacije, u obzir se uzima sljedeći član grupacije koji po udjelu u prihodu Zajednice slijedi iza njega.

Kao udio u prihodu Zajednice računaju se članarina i 25% boravišne pristojbe koje je taj član uplatio Zajednici u godini koja prethodi godini u kojoj se provode izbori za Skupštinu turističke zajednice.

Predstavnici članova Zajednice ne mogu putem punomoći ovlastiti drugu osobu da umjesto njih sudjeluje u radu skupštine.

Skupština zajednice održava se najmanje dva puta godišnje.

Ako tijekom mandata dođe do promjene udjela u prihodima za više od 10%, broj predstavnika članova skupštine iznova će se utvrditi prema stavku 3. ovoga članka, a promjenu utvrđuje skupština Zajednice istodobno s donošenjem godišnjega financijskog izvješća.

Ove izmjene stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

PREDSJEDNIK
Damir Grgurić

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr