SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 9. Četvrtak, 10. travnja 2014.
OPĆINA VIŠKOVO

23.

Na temelju članka 51. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj: 25/09., 6/13., 15/13., 33/13.), Općinska načelnica Općine Viškovo dana 4. travnja 2014. godine donijela je sljedeću

ODLUKU br. 137/14.
o popisu nerazvrstanih cesta na području Općine Viškovo

Članak 1.

Utvrđuje se Popis nerazvrstanih cesta na području Općine Viškovo.

Šifra ceste, naziv i duljina nerazvrstanih cesta nalaze se u tablici koja je prilog i sastavni dio ove Odluke.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 022-05/14-01/08

Ur. broj: 2170-09-03/01-14-5

Viškovo, 4. travnja 2014.

Općinska načelnica
Sanja Udović, dipl. oec.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr