SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 9. Četvrtak, 10. travnja 2014.
OPĆINA DOBRINJ

17.

Na temelju odredbe članka 26. stavka 3. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 153/09, 63/11, 130/11, 56/13), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/ 05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-proč.tekst) članka 31. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine« PGŽ br 35/09, 10/13, 36/13) i članka 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine« PGŽ br 35/09, 53/10, 10/13, 36/13), Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 7. sjednici održanoj 31. 3. 2014. godine, donosi

IZVJEŠTAJ PLANA GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA ZA 2013. GODINU

Članak 1.

Ovim Izvještajem plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2013. godinu utvrđuje se izvršenje godišnjeg programa gradnje vodnih građevina na području Općine Dobrinj za 2013. godinu sa izvorima financiranja.

Članak 2.

U 2013. godini na području Općine Dobrinj financirala se gradnja sljedećih građevina za opskrbu pitkom vodom, te odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, kroz program 1016 kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 4.

Ovaj Izvještaj objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/13-161/01

Ur. broj: 2142-05-05-14-43

Dobrinj, 31. ožujka 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Zoran Kirinčić v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr