SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 9. Četvrtak, 10. travnja 2014.
OPĆINA DOBRINJ

15.

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - proč. tekst, 82/04, 178/ 04, 38/09, 79/09, 49/11 i 144/12, 94/13), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/ 05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-proč.tekst) članka 9. i 48. Zakona o proračunu (NN 87/08.i 136/12.), članka 31. i 92. Statuta Općine Dobrinj (»SN PGŽ« 35/09.,10/13,36/13) i čl.35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»SN PGŽ« 35/09,53/10,10/13, 36/13), Općinsko Vijeće Općine Dobrinj na 7. sjednici održanoj dana 31. 3. 2014. g. donosi

IZVJEŠTAJ PROGRAMA GRADNJE
OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE U 2013. GODINI

Članak 1.

Sredstva ostvarena Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 1004 čine:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 4.

Ovaj Izvještaj objavit će se u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«.

Klasa: 400-08/13-161/01

Ur.broj: 2142-04-05-14-41

Dobrinj, 31. ožujka 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Zoran Kirinčić v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr