SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 45. Utorak, 28. prosinca 2004.
OPĆINA VINODOLSKA
46

42.

Temeljem odredbi članka 30. i članka 32. Zakona o proračunu (»Narodne novine« RH broj 96/03), članka 20. Statuta Općine Vinodolske (»Službene novine« PGŽ broj 26/ 01), Općinsko vijeće Općine Vinodolske, na 25. (dvadesetpetoj) sjednici održanoj 13. prosinca 2004. g. donijelo je

II. IZMJENE I DOPUNE
Proračuna za 2004. godinu

Članak 1.

II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Vinodolske za 2004. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA


prihodi 11.298.961,00 kn

prihodi od prodaje nefinancijske imovine 105.000,00 kn

rashodi 10.645.257.45 kn

rashodi za nefinancijsku imovinu 3.944.962,00 kn


B.RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PREDHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)


raspoloživa sredstva iz predhodnih godina 3.886.258,45 kn


C. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA


primici od financijske imovine i zaduživanja 100.000,00 kn

izdaci za financijsku imovinu i otplatu

zajmova 800.000,00 kn

neto zaduživanja /financiranje - 700.000,00 kn


VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA

SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA +

NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE 0,00 kn


Članak 2.

U tekuću pričuvu izdvaja se 189.000,00 kn

Članak 3.

Prihodi proračuna po skupinama računa, te rashodi po skupinama utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i računu zaduživanja/financiranja.

Članak 4.

Ovaj Proračun stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se od 1. siječnja 2004. godine.

Proračun će se objaviti u »Službenim novinama« PGŽ.

Klasa: 021-05/04-01-25

Ur. broj: 2107-03/04-01-12-03

Bribir, 13. prosinca 2004.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Općine Vinodolske
Željko Citković, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr